Twój koszyk jest pusty.

 1. Czym jest adapter do pasów dla kobiet w ciąży?
 2. Wypożycz adapter do pasów dla kobiety w ciąży

Spis treści

Adaptery do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży

Magdalena Kozułko

16.02.2017

Magdalena Kozułko

Adaptery do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży

Tagi:

 1. Akcesoria dla mam,
 2. BeSafe,
 3. BeSafe Adapter do pasów bezpieczeństwa,
Do czego służy adapter? Jak chroni nienarodzone dziecko? Jak można go u nas wypożyczyć? Sprawdźcie!

  Czym jest adapter do pasów dla kobiet w ciąży?

   

  Po tym, jak dowiedzą się, że są w ciąży,  przyszłe mamy robią wiele, by zagwarantować swojemu maleństwu jak najlepszy start w życie - zmieniają dietę, wykonują ćwiczenia, więcej odpoczywają. Ale co z podróżą autem? Czy jest jakiś bezpieczniejszy sposób poruszania się samochodem? Narodzonemu maluchowi kupujemy fotelik, ale jak chronić dzidziusia jeszcze w brzuchu mamy?

   

   

  Oczywiście można wykazywać wzmożoną ostrożność, ale na wypadki losowe nie mamy raczej wpływu. Gwałtowne szarpnięcia podczas hamowania i nawet drobne kolizje narażają kobietę na uderzenie lub uciśnięcie brzucha i zagrażają nienarodzonemu jeszcze maluchowi.

   

   

  Przyszłe mamy mogą się jednak zabezpieczyć się przed podobnymi sytuacjami. Wystarczy zainwestować w adapter do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży, którego stosowanie zaleca się już nawet od 2 miesiąca ciąży. Nie tylko ochrania on brzuch mamy, ale również zapewnia jej większy komfort w czasie jazdy? Jak to się dzieje? Już tłumaczymy!

   

   

  Adapter sprawia, że biodrowa część pasa bezpieczeństwa zawsze znajduje się pod brzuchem mamy, nie przesuwa się i przebiega poniżej nienarodzonego dziecka. W razie hamowania lub stłuczki, gdy zadziała blokada pasa, nacisk zadziała wyłącznie na kości miednicy mamy, nie spowoduje urazów u dziecka.

   

   

  Oczywiście laikowi może się wydawać, że taki nacisk, to nic wielkiego. Każdemu chyba zdarzyło się przeżyć ostre szarpnięcie podczas nagłego hamowania. Jednak kobieta w ciąży to nie "każdy". Czy wiedzieliście, że  bardzo częstym wynikiem wypadków spowodowanych przez ucisk między ciałem ciężarnej kobiety i pasem, albo kierownicą jest odklejenie się łożyska? To stan zagrażający życiu i matki i dziecka, powodujący miedzy innymi silny krwotok. Około 5% matek i aż 60% dzieci nie przeżywa przedwczesnego oddzielenia się łożyska od macicy. A to tylko jedno z zagrożeń, jakie może wywołać nacisk nieodpowiednio przebiegającego pasa!

   

   

  Badania statystyk przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazują, że rocznie w wypadkach samochodowych ginie około 160 ciężarnych kobiet i prawie 1600 nienarodzonych dzieci, kiedy matka przeżywa.

   

  W momencie zderzenia samochodu przyspieszenie działające na pasażerów sprawia, że kobieta w ciąży może „ważyć” od 3 do 5 ton!

   

  Dlatego też radzi się układać pas biodrowy jak najniżej. W jego przytrzymaniu w odpowiednim miejscu pomaga właśnie adapter. Dodatkowo warto też odsunąć siedzenie jak najdalej do tyłu. To da pewność, że matka nie dozna ucisku podbrzusza i nie będzie "nurkować" (sytuacja, gdy w czasie zderzenia czołowego matka ześlizguje się pod pasem biodrowym do przodu).

   

  Zjawisko "nurkowania" pokazane na manekinie w czasie testów.

   

  Adapter do pasów bezpieczeństwa dla ciężarnej kobiety można oczywiście kupić, ale także i wypożyczyć. Taka opcja niedawno pojawiła się w naszych sklepach stacjonarnych! Zapraszamy wszystkie zainteresowane mamy!

   

  Wypożycz adapter do pasów dla kobiety w ciąży

   

  W naszych sklepach stacjonarnych na Ursynowie i Bemowie (w pobliżu Hali Wola) oraz przy Trasie Toruńskiej otworzyliśmy wypożyczalnie adapterów do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży. Wypożyczamy sprawdzone adaptery wysokiej jakości marki BeSafe!

   

   

  Umowa najmu:

   

  Nr……...…../………../201…

   

  Niniejsza Umowa najmu adaptera do pasów bezpieczeństwa, dalej zwana Umową, została zawarta w dniu ………/………/ 201….r., pomiędzy: Panią ………………………………………………. zamieszkałą w …………………………., legitymującą się dowodem osobistym seria………..numer…………………. wydanym przez ………………………………………........, PESEL:…………………………. telefon kontaktowy ……………………………; e-mail…………………………………… oraz nr ………/………/ 201….r., zwaną dalej Klientem,

   

  a

   

  Tosia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

  ul. Kopijników 67 B, 03-274 Warszawa,

   

  z siedzibą: ul. Mleczna 18, 03-667 Warszawa,

  NIP: 5242814387, REGON 365951327.

   

  § 1

  1. Wynajmujący niniejszym wynajmuje Klientowi, zaś Klient bierze w najem adapter do pasów bezpieczeństwa firmy BESAFE nr produktu BS520033, dalej nazywany Produktem.

   

  2. Klient zobowiązuje się używać przedmiot najmu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, właściwościom, przestrzeganiu instrukcji obsługi oraz zachowania zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi, a także nie działać na szkodę Wynajmującego.

   

  3. Zabrania się odrywania metek informacyjnych z Produktu przez cały okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu Produkt należy zwrócić w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku.

   

  4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za złe, nieprawidłowe użytkowanie produktu.

   

  § 2

  1. Okres najmu Produktu rozpocznie się w dniu ………/………/ 201….r. zaś zakończy w dniu ………/………/ 201….r. (dalej Okres Najmu).

   

  2. W dniu rozpoczęcia Okresu Najmu Wynajmujący wyda Klientowi Produkt na podstawie niniejszej Umowy.

   

  3. Do podpisanej Umowy Klient zobowiązany jest dołączyć xero dowodu tożsamości. W celu wydania produktu na wynajem.

   

  4. Zwrot Produktu zostanie dokonany przez Klienta w dniu zakończenia Okresu Najmu, na podstawie niniejszej Umowy, do tego samego punktu z którego został wynajęty.

   

  5. Zwrot Produktu zostanie dokonany w formie zwrotu osobistego.

   

  6. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Produktu Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej 10 zł brutto za każdy tydzień zwłoki.

   

  § 3

  1. Z tytułu najmu Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wynajmującego 30 zł brutto za miesiąc (słownie trzydzieści złotych brutto w placówce handlowej).

   

  2. Z tytułu najmu Produktu w Okresie Najmu łączne całkowite wynagrodzenie za …………… miesięcy wyniesie…………….. brutto.

   

  3. Kwota za najem Produktu zostanie uiszczona gotówką co miesiąc w placówce, w której dokonało się wynajmu.

   

  § 4

  Klient przyjmuje do wiadomości, że adapter do pasów bezpieczeństwa BESAFE nr produktu BS520033, jest wyłącznie własnością firmy Tosia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą: ul. Mleczna 18, 03-667 Warszawa, NIP: 5242814387, REGON 365951327. Klient nie ma prawa przywłaszczyć ani odsprzedać Produktu.

   

  § 5

  1. Od momentu wydania Produktu do momentu jego zwrotu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, dekompletację lub utratę Produktu, niezależnie od przyczyny zdarzeń.

   

  2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, dekompletacji lub utraty Produktu, Klient zobowiązany będzie do zwrócenia Wynajmującemu kwoty równiej całkowitej wartości nowego Produktu.

   

  § 6

  Biorący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Użyczającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm./ celem prowadzenia ewidencji sprzętu.

   

  § 7

  1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

   

  2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

   

  3. Wszelkie spory, które wynikną między Stronami w związku z niniejszą Umową mają być wnoszone przed Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

   

  4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

   

Komentarze (0)
Magdalena Kozułko
Magdalena Kozułko 16.02.2017
artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Obserwuj autora: