Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2023-12-06

#KONKURS Mikiołajkowy | Wygraj torbę pielęgnacyjną Cybex Tote Bag z linii CYBEX Platinum.

Z okazji Mikołajek oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy ogłosić konkurs! W naszym konkursie do wygrania praktyczna, funkcjonalna i bardzo stylowa torba Cybex Tote z linii CYBEX Platinum w kolorze Autumn Gold. A zadanie konkursowe jest bardzo łatwe i proste! Odpowiedz na pytanie! Jaki jest Wasz niezbędnik do torby pielęgnacyjnej na spacer lub podróż z maluszkiem?

  1. Napisz krótką odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym (na naszym firmowym profilu Facebook lub Instagram);
  2. Polub i udostępnij post konkursowy pod którym zostawisz Swoją odpowiedź;
  3. Odpowiedź oznacz hasztagami: #skleptosiapl, #cybex.

Najciekawszą odpowiedź nagrodzimy torbą Cybex Tote w kolorze Autumn Gold! Konkurs trwa od 6 do 18 grudnia 2023, wyniki już 20 grudnia 2023.

 

 

Nagroda do wygrania w konkursie - torba pielęgnacyjna Cybex Tote Bag z kolekcji Platinum - sklep TOSIA.pl

Stylowa i pojemna torba pielęgnacyjna Tote z linii CYBEX Platinum jest wyposażona w odpinany, izolowany pokrowiec na butelkę, matę do przewijania oraz specjalną kieszeń na mokre rzeczy. Praktyczna torba do wózka sprawdzi się podczas każdego spaceru z maluszkiem lub nawet podróży. W zestawie z torbą otrzymasz pokrowiec izolacyjny na butelkę, matę do przewijania, długi pasek do zawieszenia torby na ramieniu, zaczepy do zawieszenia torby na wózku dziecięcym.

Wymiary torby:

  • Długość: 38 cm
  • Szerokość 15 cm
  • Wysokość: 34-52 cm
  • Waga: 1,09 kg

Konkurs trwa od 6 do 18 grudnia 2023 r.
Wyniki konkursu ogłosimy 20 grudnia 2023 r.


 

Regulamin KONKURSU Mikołajkowego Cybex.
Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Satur Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000883823, NIP: 6793212041.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą KONKURS Mikołajkowy Cybex wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą KONKURS Mikołajkowy Cybex organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/
2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na na stronie www.sklep-tosia.eu.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu tosia.pl w serwisie Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/.
Zadaniem Uczestnika jest napisanie komentarza pod jednym z naszych postów konkursowych na profilu Facebook i/lub na profilu Instagram, należy odpowiedzieć na pytanie konkursowe: "Jaki jest Wasz niezbędnik do torby pielęgnacyjnej na spacer lub podróż z maluszkiem?". Wypowiedź konkursowa musi zostać oznaczona hasztagami: #skleptosiapl, #cybex.
4.
Konkurs skierowany jest do wszystkich.
5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs trwa od 06.12.2023 r. do 18.12.2023, do godziny 23:59.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i spełnia łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;
b) zgłosiła udział w konkursie, publikując wypowiedź konkursową w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub/ i w serwisie Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/ z oznaczeniem hasztagami: #skleptosiapl, #cybex.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Meta, serwisy Facebook i Instagram oraz że Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

§3 Przetwarzanie danych osobowych
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: Satur Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie zwaną dalej Administratorem.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.
4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.
5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.
6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.
7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego Facebook lub poprzez adres mailowy:
rodo@tosia.pl.

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma torbę pielęgnacyjną Cybex Tote w kolorze Autumn Gold.

2. Zwycięzców nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 20.12.2023 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawsze odpowiedzi na zadanie konkursowe.
3. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.
5. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.
6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

§5 Wydanie nagrody

1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, przez stronę Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub https://www.instagram.com/tosia.pl/ i zobowiązany jest do kontaktu zwrotnego w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o wygranej.
2. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie. Istnieje możliwość odbioru osobistego w jednym ze sklepów stacjonarnych TOSIA.pl na terenie Warszawy. Termin do ustalenia indywidualnie.

§6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§7 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

§8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.sklep-tosia.eu/.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

Cybex Platinum torba do wózka dziecięcego Tote Bag do wygrania w konkursie - sklep TOSIA.pl

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1517 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-19
Wszystko super! Błyskawiczna wysyłka.
2024-06-13
Bardzo polecam. Szybka wysyłka
pixel