Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2020-10-16

#KONKURS Swandoo - przyszłość nadeszła już dziś!

Rodzice,

 z okazji DNI FOTELIKÓW mamy dla Was fantastyczny konkurs!

Fotelik Swandoo Marie i-Size  - przyszłość nadeszła już dziś!

 

Konkurs - wygraj fotelik Swandoo Marie i-Size 0-18 kg


Czy to jest możliwe, aby fotelik przyszłości dostępny był już dziś?  
Fotelik, w którym liczy się już nie tylko bezpieczeństwo, ale i wygoda oraz komfort podróżowania dziecka przodem i tyłem do kierunku jazdy? Fotelik, w którym innowacyjny design idzie w parze z intuicyjną obsługą? A rodzice i dzieci mogą cieszyć się 8-letnią gwarancją na fotelik?


Przyszłość nadeszła już dziś!
Poznaj innowacyjny fotelik
Swandoo Marie I-Size (40-105 cm)

i wygraj go w naszym konkursie. 

 

 

Jak się zgłosić do konkursu?

 

Zobacz prezentację fotelika na karcie produktu i na naszych social mediach.


Wybierz trzy, według Ciebie, najmocniejsze i najbardziej innowacyjne cechy fotelika Swandoo Marie i-Size. Maksymalnie w trzech krótkich punktach napisz lub pokaż na obrazku, dlaczego właśnie te cechy są dla Ciebie i Twojego Maluszka najważniejsze.

 

Przygotujcie i zamieście na Facebooku Tosia.pl lub Instagramie swoją wypowiedź. Oznaczcie serduszkiem post konkursowy. Oznaczcie swój wpis hasztagami: #tosiapl #swandoo #swandoomarie #konkurstosiapl #alwayswithyou #foteliksamochodowy i koniecznie oznaczcie @swandoo.

 

Najciekawszą wypowiedź nagrodzimy fotelikiem samochodowym Swandoo Marie i-Size w kolorze Sesame Lime.

 

Wygraj fotelik samochodowy Swandoo Marie i-Size

 

Konkurs trwa od 16 do 26 października 2020 r. 

Wyniki zostaną ogłoszone 30 października 2020 r.

 

 

 

Innowacyjny fotelik dla ceniących komfort i bezpieczeństwo podróżowania

 

Foteliki Swandoo tworzą sami rodzice, którzy - dzięki doświadczeniu wynikającemu z własnych przeżyć oraz wiedzy w zakresie bezpieczeństwa - wykorzystują innowacyjne rozwiązania podnoszące komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

 

Nowy fotelik Swandoo Marie i-Size został nazwany na cześć polskiej chemiczki i noblistki Marie Skłodowskiej-Curie  i przeznaczony jest dla dzieci nawet od urodzenia do około 4. lat. Zazwyczaj rodzice wybierają Swandoo Marie i-Size dla dziecka, które ukończyło rok. Fotelik mocowany jest na zintegrowanej obrotowej bazie 360°. W foteliku dziecko może podróżować tyłem do kierunku jazdy, przez cały okres użytkowania, albo przodem do kierunku jazdy, jeśli przekroczy 75 cm wzrostu.

 

Fotelik Swandoo Marie i-Size ma bardzo wygodne i obszerne siedzisko wyposażone w pięciopunktowe wewnętrzne pasy. Można też regulować kąt pochylenia fotelika. Pozycja do spania jest wyjątkowo komfortowa i wygodna dla dziecka. Fotelik spełnia normę i-Size. O bezpieczeństwo dziecka dba pochłaniająca energię skorupa fotelika oraz montowana od strony drzwi ochrona boczna. Dla większego komfortu i wygodny zagłówek regulowany jest razem z pasami. Dodatkowo siedzisko posiada znacznik Eye Level, dzięki czemu dokładnie wiemy kiedy należy podnieść zagłówek. I jak każdy fotelik  Swandoo ma 8 lat gwarancji.

 

 

Konkurs - do wygrania fotelik samochodowy dla dziecka 0-18 kg Swandoo

 


Regulamin konkursu Swandoo Marie i-Size  - Przyszłość nadeszła już dziś!

 

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

 

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą "Swandoo Marie i-Size - Przyszłość nadeszła już dziś!", reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą "Swandoo Marie i-Size- Przyszłość nadeszła już dziś!" organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 

4. „Uczestnik” –  osoba fizyczna, konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, będący użytkownikiem i posiadaczem aktywnego konta w serwisie Facebook.com lub/i Instagram; który zaakceptował niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”). Profil uczestnika powinien być otwarty, publiczny.

 

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/

 

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram.

4.  Zadaniem Uczestnika jest:
a)  maksymalnie w trzech krótkich punktach napisanie lub / i pokazanie na projekcie: zdjęciu lub kolażu lub grafice odręcznej trzech najważniejszych i najbardziej innowacyjnych cech fotelika Swandoo Marie i-Size;  i podanie uzasadnienia dlaczego właśnie te cechy są najważniejsze dla Uczestnika Konkursu; 

b) oznaczenie serduszkiem postu konkursowego.

5. Zgłoszenie udziału w Konkursie powinno być przygotowane w formie:

a) krótkiej notatki tekstowej w maksymalnie trzech punktach lub/i

b) zdjęcia lub kolażu lub grafiki odręcznej, zaprezentowanej na jednej stronie i opublikowanej w wersji elektronicznej. 

6. Zgłoszenie udziału w Konkursie w formie wpis konkursowego powinno być opublikowane na Instagramie lub/i na Facebooku TOSIA.pl w komentarzu pod postem konkursowym.

7. Wpis konkursowy musi zostać oznaczony wszystkimi hasztagami": #tosiapl #swandoo #alwayswithyou #foteliksamochodowy #swandoomarie #konkurstosiapl i oznaczony @swandoo

 

8. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

 

9. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 

10. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od od 16 do 26 października 2020 r., do godziny 23:59.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i  spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

 

b) zgłosiła udział w konkursie, publikując wpis konkursowy na profilu Facebook TOSIA.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub na swoim profilu na Instagramie  z oznaczeniem #tosiapl #swandoo #alwayswithyou #foteliksamochodowy #swandoomarie #konkurstosiapl oraz  @swandoo;

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

 

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: TOSIA.pl zwaną dalej Administratorem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.

7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego facebook lub poprzez adres mailowy

rodo@tosia.pl.

 

 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

 

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego głównego zwycięzcę.

 

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą główną w konkursie jest jeden fotelik Swandoo Marie i-Size  w kolorze Sesame Lime .

 

3. Zwycięzcę nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 30.10.2020 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

4. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

 

8. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości jej wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.

 

9. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie.

 

§ 5 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§6 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

Konkurs trwa na naszym profilu facebookowym i instagramowym od  16-26.10.20. Wyniki już 30 października.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1517 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-18
Podziękowania dla Osoby prowadzacej sprawę, doskonała komunikacja, pomoc, sprawność w rozwiązaniu problemu. Uklony....
2024-06-17
Szybka realizacja zamówienia ( fotelik do odbioru w punkcie następnego dnia ). Panowie złożyli fotelik w sklepie odrazu, miła obsługa. Polecam
pixel