Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2020-07-24

Wygraj wózek 2w1 Baby Jogger City Mini GT #KONKURS

Baby Jogger konkurs

Zmierz się z naszym konkursem
i wygraj  wózek 2w1 Baby Jogger


Wózki Baby Jogger słyną z wyjątkowej jakości wykonania, zapewniają najwyższy komfort zarówno 

Rodzicom jak i dzieciom. Ramy Baby Jogger posiadają wieczystą gwarancję.

 

Baby Jogger City Mini GT to wielofunkcyjny trzykołowy wózek 2w1, który będzie wspaniale służył od narodzin maluszka do 4 roku życia. Gondola może być użytkowana do momentu osiągnięcia przez dziecko wagi 9 kg. Miękka, wewnętrzna wyściółka wraz z wentylowaną podszewką zapewniają dziecku najwyższy komfort. Spacerówka City mini GT przeznaczona jest dla dzieci do ok. 3-4 roku życia. Ma wygodne siedzisko, hamulec ręczny i "wiecznie" pompowane koła o średnicy 21,6. Dzięki tym cechom wózek doskonale sprawdza się w wymagającym terenie, zapewniając komfort podróżowania i bezpieczeństwo Maluszkowi.

 

Spełnij marzenia z wózkiem Baby Jogger

Wygraj wózek dziecięcy w konkursie Baby Jogger i TOSIA.pl

 

 Kultowy zestaw: trzykołowy wózek 2w1 amerykańskiej marki

Baby Jogger czeka na swojego właściciela!

 

Proste zasady konkursu 

Drogi Rodzicu,

Jeśli marzysz o takim właśnie wózku dla swojego Maleństwa:

1) opisz i pokaż w kreatywny sposób, dlaczego właśnie ten model najbardziej pasuje do stylu życia Twojej rodziny; jakie cechy i funkcjonalności tego wózka ułatwią Wam wspólne podróżowanie;


2) do odpowiedzi dodaj hasztagi:  #tosiapl #konkurstosiapl #babyjoggerpolska #cityminigt #rodzew2020, nie zapomnij dodać w zgłoszeniu @tosia.pl @babyjoggerpolska;

 

3) zostaw serduszko pod postem konkursowym.

 

Najciekawszą i najbardziej oryginalną odpowiedź nagrodzimy wózkiem 2w1 Baby Jogger City Mini GT z gondolą Deluxe w kolorze Sand.

 

Konkurs trwa od 24 lipca do 3 sierpnia, a wyniki już 7 sierpnia.

 


Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu "Spełnij marzenia z wózkiem Baby Jogger Citi Mini GT"

 

Regulamin konkursu

Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o., w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

 

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą "Spełnij marzenia z wózkiem Baby Jogger Citi Mini GT", reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą "Spełnij marzenia z wózkiem Baby Jogger GT" organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 

4. „Uczestnik” –  należy rozumieć jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Facebooka i Instagrama.

 

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/

 

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram.

3.1.  Zadaniem Uczestnika jest w ciekawy i kreatywny sposób pokazać i słownie uzasadnić dlaczego właśnie ten model wózka Baby Jogger najbardziej pasuje do stylu życia rodziny Uczestnika. Jakie cechy i funkcjonalności tego wózka ułatwią wspólne podróżowanie z dzieckiem. 

3.2. Wypowiedź konkursowa opublikowana na  Instagramie i na profilu TOSIA.pl na  Facebooku pod komentarzem musi zostać oznaczona:  #tosiapl #konkurstosiapl #babyjoggerpolska #cityminigt #rodzew2020, oraz @tosia.pl @babyjoggerpolska.

3.3. Zgłoszenia do konkursu mogą się odbywać tylko i wyłącznie z otwartego konta Uczestnika na Facebooku i Instagramie. 

 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od 24 lipca do 3 sierpnia, do godziny 23:59.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i  spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

 

b) zgłosiła zgodnie z § 1 pkt 3. udział w konkursie, publikując na profilu Facebook TOSIA.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem @tosia @babyjoggerpolska oraz #tosiapl #konkurstosiapl #babyjoggerpolska #cityminigt #rodzew2020; 

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz, że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

 

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: Organizatora zwanego dalej Administratorem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.

7. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszenia do konkursu do jego jednorazowego udostępnienia przez Organizatora na swoich social mediach w okresie do 30 dni po ogłoszeniu wyników.

8. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego Facebook lub poprzez adres mailowy

rodo@tosia.pl.

 

 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

 

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego głównego zwycięzcę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ najpóźniej do dnia 07.08.2020 r.

 

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą główną w konkursie jest jeden wózek dziecięcy Baby Jogger City Mini GT z gondolą Deluxe w kolorze Sand.

 

3. Zwycięzcę nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 07.08.2020 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

4. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

 

8. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości jej wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.

 

9. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie.

 

§5 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§7 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1483 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-24
All in time. Fast delivery
2024-05-23
Ok
pixel