Twój koszyk jest pusty.

Regulamin 3za2

Regulamin promocji 3za2 TOSIA.pl

I. Założenia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji 3za2.
 2. Organizatorem Promocji jest TOSIA.pl Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. siedzibą w Warszawie.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 19.07.19 r. i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Jest dostępna w sklepach TOSIA.pl i w sklepie internetowym www.TOSIA.p

 

II. Zasady promocji:

 1. Warunkiem skorzystania z promocji 3za2 jest zakup w sklepie Tosia.pl, wózka głeboko spacerowego wraz z fotelikiem Maxi Cosi Pebble Plus w kolorze objętym niniejszą promocją. W cenie zestawu otrzymacie Państwo bazę Maxi-Cosi 2WayFIX ISOFIX lub nowszy model - baza FamilyFix One i-Size lub baza 3wayFix.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie obejmuje produktów objętych wyprzedażą.
 3. W ramach promocji istnieje możliwość rezerwacji oferty 3za2 na czas 7 dni.

 

III. Zasady zwrotu i wymiany:

 1. Rabatu uzyskanego w ramach promocji 3za2 nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 2. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu lub zamiany niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów w sklepach TOSIA.pl oznacza odstąpienie klienta od promocji 3za2. Zwrot lub zamiana w tym wypadku możliwe są jedynie pod warunkiem, jeśli klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty z oferty zakupione w ramach promocji 3za2.
 3. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
   

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z promocji.
 2. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 3. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie.
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej TOSIA.pl