Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Dni z marką ABC Design

Regulamin promocji:

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja Dni z marką ABC Design i Concord.

2. Organizatorem Promocji jest TOSIA.pl Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. siedzibą w Warszawie.

3. Promocja jest ograniczona czasowo. Obowiązuje w dniach 28-30.06.2019 w sklepach TOSIA.pl i na sklepie www.TOSIA.pl

4. Zasady promocji:
a) W okresie trwania promocji wybrane produkty marki ABC Design i Concord objęte są promocją do 10%;

b) Klienci, którzy kupią wózek 3w1 marki ABC Design w okresie trwania niniejszej promocji otrzymają w prezencie Motorolę MBP 140.

Promocja obejmuje zarówno klientów sklepów stacjonarnych jak i sklepu internetowego i obowiązuje do wyczerpania zapasów.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na produkty marki ABC Design i Concord.

6. Nie ma możliwości złożenia zamówienia i odbioru z rabatem towaru po terminie promocji.

7. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

8. Nie ma możliwości rezerwacji produktów objętych promocją.

9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
10. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
11. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie.
13. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
- zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
- przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.