Twój koszyk jest pusty.

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin Promocji: wózek 3w1 - 800 zł taniej

Regulamin promocji
Wózek 3w1 w TOSIA.pl  800 zł taniej

I. Założenia ogólne:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji Wózek 3w1 w Tosia.pl 800 zł  taniej, zwanej dalej Promocją. 
 2. Organizatorem Promocji jest TOSIA.pl Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. siedzibą w Warszawie.
 3. Promocja obowiązuje do odwołania. Jest dostępna w sklepach TOSIA.pl i w sklepie internetowym www.TOSIA.pl i obejmuje wybrane wózki 2w1 dostępne od ręki w sklepach stacjonarnych oraz z oznaczeniu 24 h w sklepie internetowym.

 

II. Zasady promocji:

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji i otrzymania  rabatu 800 zł od ceny regularnej  jest zakup Zestawu w sklepie Tosia.pl, w skład którego wchodzą:
  a. wózek głęboko-spacerowy objety promocją wraz z
  b. fotelikiem Maxi Cosi Pebble Plus w kolorze objętym niniejszą promocją wraz z
  c.  bazą Maxi FamilyFixOne.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i nie obejmuje produktów objętych wyprzedażą.
 3. W ramach Promocji istnieje możliwość rezerwacji oferty wózka 3w1 na czas 7 dni.

 

III. Zasady zwrotu i wymiany:

 1. Rabatu uzyskanego w ramach Promocji nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 2. Skorzystanie przez klienta z prawa zwrotu lub zamiany niewadliwego, zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji zgodnie z zasadami zwrotów w sklepach TOSIA.pl oznacza odstąpienie klienta od Promocji. Zwrot lub zamiana w tym wypadku możliwe są jedynie pod warunkiem, jeśli klient jednocześnie zwraca wszystkie produkty z oferty zakupione w ramach Promocji.
 3. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu lub niektórych produktów z różnych Zestawów. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów zakupionych w ramach jednej transakcji.
   

IV. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 2. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
 3. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Udział uczestnika w Promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie.
 5. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

a) zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej TOSIA.pl