Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zaprojektuj budkę wózka Kinderkraft Grande [KONKURS]

2021-06-29
Zaprojektuj budkę wózka Kinderkraft Grande [KONKURS]

Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Waszym zadaniem będzie zaprojektowanie nowej budki do wózka spacerowego Kinderkraft Grande w kolorze szarym. Możecie to zrobic na różne sposoby: pokolorować, coś dokleić, nagrać film lub gifa. Szara budka na lato jest zdecydowanie mało inspirująca, dlatego podejmijcie nasze wyzwanie. Najciekawszy projekt nagrodzimy wózkiem Kinderkraft Grande, a być może i producent zainspiruje się Waszymi pomysłami;)

 

Uruchomcie Waszą wyobraźnię.

Co zrobić, aby wziąć udział w KONKURSIE?

1) Zaobserwuj nasz profil na Instagramie i/lub polub fanpage Facebook TOSIA.pl;

2) Pod postem konkursowym na profilu Facebook TOSIA.pl i/lub na swoim profilu Instagram opublikuj rysunek, zdjęcie, filmik lub gif Waszego projektu nowej budki Kinderkraft Grande;

3) Oznacz odpowiedź zgłoszoną do konkursu @tosia.pl  oraz @kinderkraftofficial;

4) W opublikowanej odpowiedzi użyj hasztagów #tosiapl #kinderkraft #konkurstosiapl #tosiainspiracje #latozkinderkraft.

 

Najciekawszy projekt nagrodzimy wózkiem Kinderkraft Grande! Konkurs trwa od 2 do 12 lipca 2021 r. Wyniki ogłosimy na naszym profilu na Facebooku i Instagram już 16 lipca 2021 r.

Wózek spacerowy Kinderkraft Grande:

  • Amortyzacja na wszystkie koła
  • Bezobsługowe koła, przednie skrętne z możliwością zablokowania
  • Oparcie odchylane na płasko
  • Proste składanie jedną ręką, kompaktowe rozmiary po złozeniu
  • Regulowany podnóżek
  • Pojemny kosz na zakupy i akcesoria
  • W zestawie: folia przeciwdeszczowa, osłonka na nóżki i uchwyt na kubek

 

Regulamin - Zaprojektuj budkę spacerówki Kinderkraft Grande

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67 C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą Zaprojektuj budkę spacerówki Kinderkraft Grande wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą Zaprojektuj budkę spacerówki Kinderkraft Grande

organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.sklep-tosia.eu

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram. Zadaniem Uczestnika jest:
3.1. zaobserwować  profil @tosia.pl na Instagramie lub polubić fanpage TOSIA.pl na Facebooku;
3.2. pod postem konkursowym na profilu Facebook TOSIA.pl lub na swoim profilu Instagram opublikować zdjęcie, film, gif nowego projektu budki Kinderkraft Grande w kolorze szarym.

3.3. Oznaczyć zdjęcie zgłoszone do konkursu @tosia.pl  oraz @kinderkraftofficial;

3.4. W opublikowanej odpowiedzi użyć hasztagów #tosiapl #kinderkraft #konkurstosiapl #tosiainspiracje #latozkinderkraft

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs trwa od 2 do 12 lipca 2021 r., do godziny 23:59.

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i spełnia łącznie warunki opisane w §1 pkt. 3 niniejszego Regulaminu i zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

 

§3 Przetwarzanie danych osobowych

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: TOSIA.pl sp.  zwaną dalej Administratorem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.

7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego Facebook lub poprzez adres mailowy rodo@tosia.pl.

 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego głównego zwycięzcę.

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez Komisję Konkursową uczestnika. Nagrodą główną w konkursie jest jeden wózek spacerowy Kinderkraft Grande w kolorze szarym.

3. Zwycięzcę konkursu wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 16.07.2021 wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.

5. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie niezbędnych do jej wysyłki w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

8. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości jej wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężnej.

 

§5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§6 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2021
Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1563 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-20
Super
2024-07-10
Idealnie dopasowany do passata b8. Polecam bardzo
pixel